Mei elkoar!

Cliënten testen de Compaan

vrijdag 29 november 2019

Vanaf november 2019 wordt de Compaan getest bij 10 cliënten van Patyna. De Compaan is een tablet, speciaal ontwikkeld voor ouderen, die het lastig vinden om met een computer om te gaan en/of geen digitale ervaring hebben. Dankzij het toegankelijke ontwerp, de veilige omgeving en de eenvoudige bediening kunnen ouderen deelgenoot worden van digitale communicatie. Ze kunnen op een makkelijke manier berichten uitwisselen, foto's delen, een online agenda bijhouden, spelletjes spelen, lokaal nieuws lezen, internetten, beeldbellen en bijvoorbeeld een kerkdienst beluisteren.

In samenwerking met onze wijkverpleegkundigen zijn we in augustus 2019 op zoek gegaan naar 10 senioren uit de doelgroep kwetsbare ouderen en chronische zieken, woonachtig in de gemeente Súdwest-Fryslân, met een WMO-indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp.

Tijdens de pilot willen we onder andere nagaan of het mogelijk is om - door middel van beeldbellen - WMO geïndiceerde zorg te realiseren met minder fysieke contactmomenten vanuit Patyna. Met de inzet van de Compaan willen we bovendien bereiken dat het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot, het gevoel van eenzaamheid vermindert en de digitale vaardigheid verbetert. Op deze manier is het mogelijk de familie/mantelzorger te ontlasten. Zij raken minder snel overbelast en kunnen de mantelzorg voor hun naaste langer volhouden. De pilot loopt tot november 2020 en wordt gefinancierd door de gemeente Súdwest-Fryslân.