Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

donderdag 5 maart 2020

Indien iemand volgens de Wet Zorg en Dwang onvrijwillige hulp ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat naast de cliënt/vertegenwoordiger.

Onvrijwillige zorg is zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld over medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mag. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, iemand bellen of bezoek ontvangen.

Bij Patyna kan u vanaf heden terecht bij een extern cliëntvertrouwenspersoon: Petra de Wijn van Quasir. Zij helpt bij:

  • Het helder krijgen van het probleem.
  • In gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem.
  • Het gezamenlijk voorbereiden van de gesprekken
  • Het ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Het schrijven van brieven of mails.
  • Ondersteunen van een klachtenprocedure.

U of een wettelijk vertegenwoordiger kan haar bereiken door:

  • Haar aan te spreken wanneer ze aanwezig is op de locatie. 
  • Te bellen naar 06-82532493 of 085-4874012 (algemeen nummer).
  • Een mail te sturen naar petradewijn@quasir.nl

Petra zal met regelmaat de locaties van Patyna bezoeken om met u in contact te komen. Daarnaast is Petra gedurende de coronacrisis ook bereikbaar voor gewoon een luisterend oor!