Mei elkoar!

Corona check app

dinsdag 19 mei 2020

De digitale corona check biedt op afstand hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp.

De app kunt u ook gebruiken wanneer u geen klachten heeft. De corona-check app geeft een algemene uitleg over het coronavirus. Daarnaast helpt de app als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus. U voert elke dag een aantal gegevens in en een medisch team beoordeelt deze gegevens. Zij kijken dan welke zorg u nodig heeft. De app geeft houvast én helpt om in deze moeilijke tijd de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken. De app geeft geen zekerheid of u besmet bent het coronavirus, maar kan u wel een indicatie geven.

Meld u nu aan
 

Hoe werkt de app?

Via de app beantwoordt u iedere dag een paar vragen. Bijvoorbeeld hoeveel u hoest en of u koorts heeft. Een medisch team beoordeelt en volgt de ingestuurde gegevens. U krijgt in ieder geval binnen 48 uur een bericht, en als het nodig is sneller. U krijgt dan bijvoorbeeld het advies om thuis uit te zieken, of – bij ernstigere klachten – om contact op te nemen met de eigen huisarts of de spoedpost. Buiten kantooruren wordt er als nodig een afspraak op de spoedpost gepland.


Voor wie is de app?

  • De corona check app is gratis beschikbaar;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft een koortsthermometer;
  • U heeft een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

De Corona Check houdt niet bij waar u bent of met wie u omgaat. Het enige dat de app van uw locatie weet, zijn de vier cijfers van uw postcode. Die informatie gebruiken ze om u te koppelen aan een medisch team in de buurt. De Corona Check heeft geen relatie met de app van de overheid voor contact tracing. Voor het hele privacystatement kunt u kijken op de website.


Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen over de corona-check app op de website van het OLVG.