Mei elkoar!

COVID-unit De Stinzen opent op 13 december

donderdag 9 december 2021

Op maandag 13 december opent Patyna op revalidatie-afdeling De Stinzen (locatie Ielânen) in Sneek een COVID-unit voor de opvang van coronapositieve cliënten uit de regio. Dit om de doorstroom vanuit het ziekenhuis te bevorderen.

De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen, zowel landelijk als in Friesland. Hiermee is ook de druk op de thuiszorg en het ziekenhuis hoog. Vanuit de regio is de vraag uitgezet waar cliënten die corona hebben en niet thuis kunnen verblijven, tijdelijk opgenomen kunnen worden. Patyna heeft, net als KwadrantGroep, ZuidOostZorg en Alliade, aangegeven hierin een rol te willen en kunnen spelen.

Renate Kamphuis, Raad van Bestuur: ‘’We hebben binnen de zorg allemaal te maken met langdurige hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. Zo ook de ziekenhuizen. Ons motto is ‘mei elkoar’ en dat betekent ook dat we willen helpen waar mogelijk. Doordat de reguliere zorg in ziekenhuizen verder afschaalt, neemt ook de toestroom van cliënten die Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben af. Dat betekent dat er ruimte ontstaat op de GRZ-afdeling om zorg te kunnen bieden aan coronapatiënten. Zo zorgen we er als zorgorganisaties gezamenlijk voor dat de doorstroming van patiënten onder deze moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk door kan gaan.’’