Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

De ouderenzorg van de toekomst

Hoe ziet de ouderenzorg er in 2080 uit? Dat was de opdracht van een grote groep studenten van NHL Stenden. Samen met medewerkers van Patyna is woensdag 13 maart tijdens een zogenoemde 'hackathon' gekeken naar maatschappelijke ontwikkelingen, de fysieke omgeving, technologie en de medewerker van de toekomst.

De uitkomst uit de vier verschillende groepen lag in lijn met elkaar. In brede zin is een maatschappij uitgedacht waarin het draait om gezamenlijkheid: het wonen van generaties bij elkaar. Zonder deze gezamenlijkheid kunnen problemen als vergrijzing, minder arbeidskrachten en minder budget niet worden opgelost. En ook: heel veel technologie. Robots worden normaal, maar fysiek contact blijft nodig. Big data, algoritmes, drones, sensoren en smartphones: in de toekomst is dit, voor alle generaties, gesneden koek.

Winnaar was de groep, die vier mooie samenlevingsvormen uitdacht. Het leven in communities, dat moet het over een jaar of zestig worden.