Mei elkoar!

De praktijk als uitgangspunt voor leren

woensdag 27 november 2019

Begin dit jaar zijn zorgorganisatie Patyna en ROC Friese Poort een nieuw leertraject gestart: Leren op Locatie. Studenten van verschillende zorgopleidingen leren in woonzorgcentrum Frittemahof in Sneek door ervaringen in de praktijk.     

Tryntsje Lycklama à Nijeholt, praktijkopleider van locaties Frittemahof, Noorderhoek en thuiszorg It Skûlplak, vertelt dat dit concept wordt aangeboden aan volwassenen en jongeren. “De volwassenen werken en leren. Zij hebben een arbeidscontract bij Patyna. De jongere studenten lopen stage en krijgen een stagevergoeding.” Tryntsje doet onder andere samen met de docent de intakegesprekken met studenten en begeleidt de studenten waar nodig. “Ik ben er voor studenten, maar ook voor werkbegeleiders en de teams. Als er iets speelt op de afdeling, kunnen ze mij altijd benaderen. Ik wil dat ze hier een veilige leerplek hebben. Dat ze zich thuis voelen en ook fouten mogen maken. Dat hoort er immers bij!”     

Bea Mali, docent van het ROC Friese Poort, vertelt dat de praktijk startpunt van het proces van leren is. Dit traject is tot stand gekomen door vraag uit het werkveld. De veranderingen in de samenleving en complexiteit van zorg vraagt om medewerkers die verantwoordelijkheid kunnen dragen, proactief zijn en 21-eeuwse vaardigheden bezitten. “Studenten hebben zelf de regie in handen. Daarnaast krijgen ze deskundige begeleiding van de docenten en hun werkbegeleiders op de werkvloer. We hebben een nauwe samenwerking met het werkveld. Voor ons als docenten is het intensief samenwerken. Het is geen klas van 23 studenten die je in één keer bediend. Hier heb je met verschillende leeftijden en opleidingskeuzes te maken.” Werkbegeleiders, docenten en studenten vormen samen een ‘learning community’. Bea gaat verder: “We hebben bijvoorbeeld een keer in de twee weken een reflectiegroep. Hier delen de studenten ervaringen, zo leren ze weer van elkaar. De visie op dit onderwijs is dat de studenten leren door te reflecteren op ervaringen.”

Studenten Christina Koenen en Laura Kastelijn, beiden van het volwassenonderwijs, zijn zeer enthousiast over het leren op locatie: “Iedere donderdag werken wij aan het verdiepen van kennis over onze praktijkervaringen, we volgen workshops en nemen deel aan de reflectie groep. Dit vindt plaats op de ‘leerplaats’, dat is het lokaal waar we zitten. De docenten van ROC Friese Poort komen hierheen. In de ochtend krijgen we vakken als Engels, Nederlands en rekenen.” Laura vult aan: “Daarna is het aan ons wat we willen leren. Dit kan zijn dat we op onderzoek uit gaan of dingen uit gaan werken. Dit mag hier op locatie maar ook op school in het praktijklokaal.”

De praktijk staat centraal, van daaruit komen de leervragen. Laura: “Je ontwikkelt je als student door onderwerpen uit de praktijk naar je toe te halen en je daarin te verdiepen. Die kennis koppel je vervolgens aan je functioneren in de praktijk. Je daagt je zelf eigenlijk uit.” Christina: “Ja, je moet op ontdekkingsreis. Wat interesseert mij en waar wil ik meer over weten? Het is zeer leerzaam en je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dat maakt het zo leuk!”