Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Dienstencentrum in de verkoop

donderdag 22 november 2018

Dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk wordt in de verkoop gebracht. Voorwaarde bij de verkoop is dat de koper de maatschappelijke functie van het dienstencentrum behoudt. Heemstra State blijft daarmee beschikbaar als ontmoetingsplek voor vele doelgroepen in de Trynwâlden. De verdere invulling daarvan is aan de toekomstige koper.

Al sinds november 2016 zoekt Patyna samen met vele partners in de regio naar een toekomstbestendige invulling van het dienstencentrum. Inkomsten voor de zorg dekken de hoge kosten van het dienstencentrum niet meer.

De verkoop zal vanaf 26 november van start gaan. Dat gebeurt door advertenties in de regionale kranten, en via de makelaarswebsite funda.nl. Alle samenwerkingspartners zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Patyna blijft gewoon actief in de Trynwâlden met thuiszorg en WMO, en als zorgverlener voor cliënten van Noflik Wenje, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie. De vertrouwde ‘zorggezichten’ voor de cliënten blijven daarmee gewoon hun werk doen.