Mei elkoar!

Een frisse wind door Aylva State

vrijdag 10 januari 2020

Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum is volop in ontwikkeling. De hal en het restaurant hebben een metamorfose gehad, de activiteiten worden nog meer afgestemd op de wensen van de bewoners én er ontstaan mooie samenwerkingen met het dorp.

Welzijnsmedewerker Alice Donk werkt sinds een half jaar in Aylva State. Vanwege gezondheidsredenen moest ze haar werk als zorgmedewerker opgeven. Al snel kwam de functie van welzijnsmedewerker op haar pad. Ze vertelt: “Ik heb helemaal mijn plek gevonden. Aylva State voelt als een warm bad.”

In Aylva State wordt veel georganiseerd voor de bewoners. Bovendien wordt steeds meer gekeken wat de bewoners zélf graag willen. “Ik ben bij veel bewoners langs geweest om te vragen wat ze leuk vinden. Hier zijn al twee nieuwe activiteiten uit gekomen: een voorleesochtend en een smikkelochtend waarbij we samen met de bewoners hapjes gaan maken. Het idee is om dit iedere maand te organiseren. Ook zijn we gaan samenwerken met scholen in de omgeving en de peuterspeelzaal in Witmarsum. De bewoners genieten er enorm van als de kinderen bij ons op bezoek komen.” Naast alle nieuwe activiteiten blijven ook vaste activiteiten als zitdansen, handwerken en koersbal populair merkt Alice. Ook ouderen uit Witmarsum zijn van harte welkom om aan te sluiten. “Voor € 12,50 per maand kunnen ze aan de activiteiten meedoen.”

Het activiteitenabonnement is één van de initiatieven om de ouderen uit het dorp te betrekken bij wat er binnen de muren van Aylva State gebeurt. Nieuw is het avondje ‘Mei Elkoar’. “Mei Elkoar is opgericht in samenspraak met het thuiszorgteam van Patyna om eenzaamheid in de omgeving tegen te gaan. Eens in de drie maanden organiseren we een gezellige avond met eten en muziek. Voor de eerstvolgende avond hebben we weer veel aanmeldingen. Fantastisch dat dit aanslaat. Zo zijn we steeds aan het zoeken en aan het uitproberen. Met als doel dat Aylva State een plek wordt waar je als oudere wilt zijn als je op zoek bent naar gezelligheid.” Aylva State is er overigens niet alleen voor ouderen; het heeft ook faciliteiten waar alle dorpsbewoners gebruik van kunnen maken. “Sinds de zomer hebben we bijvoorbeeld een winkeltje: Aylva Super. Het winkeltje is zes dagen per week open en het assortiment wordt onder andere verzorgd door de Poeisz, de bakker en de slager. Ook hebben we een kapsalon waar de kapster van Witmarsum komt knippen.”

Er is het afgelopen jaar veel verandert in Aylva State en ook voor 2020 staan er mooie dingen op de planning. “We willen bijvoorbeeld een beweegtuin aanleggen om ouderen én dorpsbewoners meer te laten bewegen.” Alice is ‘heel trots’ op alle reuring binnen Aylva State. “Laatst vertelde een zoon van een bewoner dat hij verbaasd was dat zijn moeder de telefoon opnam. Normaal gesproken is ze er nooit omdat ze altijd bij een activiteit is. Ook was er een bewoner, die het bijna jammer vond dat er onverwacht bezoek kwam, waardoor ze niet naar een activiteit kon. Dat is toch prachtig? Dan doen we iets goeds!”