Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Fitheidsdag voor 65-plussers

maandag 28 augustus 2017

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseren we samen met de buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân en Sport Fryslân een fitheidsdag voor senioren. De fitheidsdag bestaat uit een fittest en een fitmarkt. Alle 65-plussers uit Bolsward worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen.

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Vooral senioren voldoen vaak niet aan de beweegnorm. Terwijl de positieve gevolgen van een half uur beweging per dag meteen merkbaar zijn in het dagelijks leven. Speciaal voor deze doelgroep wordt een fitheidsdag georganiseerd in woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp in Bolsward.

Tijdens de fittest worden onder andere het reactievermogen, de knijpkracht en de bloeddruk gemeten. De test duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop krijgen de deelnemers een advies over mogelijke passende vervolgactiviteiten. Op de fitmarkt kunnen de deelnemers kennis maken met verschillende organisaties en verengingen op het gebied van gezondheid en bewegen. 

De fitheidsdag in Bloemkamp begint rond 09.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Voor deelname aan de fittest is aanmelding verplicht. De fitmarkt is vrij toegankelijk.