Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Geslaagde bijeenkomst Facebook-ambassadeurs

dinsdag 24 januari 2017

Het is inmiddels een traditie: iedere jaar komen de Facebook-ambassadeurs van Patyna samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Donderdagmiddag 19 januari was het weer zover. De groep is in een jaar tijd verdubbeld, inmiddels zijn er ruim 20 ambassadeurs. Een volle zaal dus op het servicebureau in Bolsward. Na een kort voorstelrondje werd even stilgestaan bij het aantal volgers op dit moment.

Daarna kwamen de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van sociale media aan bod, zoals het gebruik van sociale media op de smartphone en de opkomst van video. Ook het onderwerp 'privacy' werd nog even aangehaald. Er zijn weer volop tips uitgewisseld.

Bijna alle locaties hebben een ambassadeur. Via hun eigen Facebook-pagina houden ze hun volgers op de hoogte van het wel en wee op de locatie. De reacties zijn positief. Het wordt enorm gewaardeerd door bijvoorbeeld de bewoners en hun familieleden.