Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Geslaagde externe HKZ-audit

Op maandag 10 december en dinsdag 11 december werd Patyna getoetst door twee auditoren van auditorganisatie DNV om te zien of wij het HKZ-keurmerk mogen behouden. De audit is onderdeel van de jaarlijkse toetsing.

Tijdens de eindpresentatie werden de uitkomsten van de beide auditdagen gepresenteerd. Er waren drie verbeterpunten; hier gaan we mee aan de slag. Ook gaven de auditoren een terugkoppeling op de vraag hoe de drie kernwaarden van Patyna (aandacht, verbinding, vertrouwen) leven bij medewerkers en cliënten en hoe hier invulling aan gegeven wordt. 

De auditoren hebben drie locaties bezocht: Frittemahof, Nij Dekama en de Ielânen. Ook de thuiszorg en het behandelteam waren onderdeel van de toetsing. Ze hebben interviews gehouden met medewerkers om te kunnen beoordelen of Patyna een werkend kwaliteitsmanagementsysteem heeft, en dus voldoet aan de HKZ-eisen en wet- en regelgeving, zoals de kwaliteitskaders. Daarnaast hebben ze onderzoek gedaan naar documentatie, zoals de woonleefplannen en beleidsplannen.