Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Geslaagde proef met zorgrobot Tessa

Op dinsdag 12 maart zijn tijdens een symposium in Leeuwarden de resultaten gepresenteerd van een proef met zorgrobot Tessa. De proef is uitgevoerd door Patyna, Noorderbreedte en NHL Stenden.

Acht weken lang stonden er twintig pratende bloempotten bij thuiswonende ouderen in Zuidwest-Friesland en bij ouderen in Leeuwarden. Van de ouderen met beginnende dementie is bij 60 procent een verbetering van de leefsituatie opgetreden door de inzet van Tessa. In de proef was een koppeling gemaakt met het elektronisch cliëntendossier om op afstand interactie mogelijk te maken. Voor het onderzoeken van die nieuwe functie gaf de provincie Fryslân bijna een ton subsidie. De robot werd wisselend ontvangen. Sommige cliënten wilden de bloempot uit het zicht, anderen vonden Tessa juist gezellig. Al met al een succesvolle proef.

> bekijk hier het symposium