Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Grote opkomst bij bijeenkomst Wommels

dinsdag 25 juli 2017

Afgelopen donderdag is er in samenwerking met Elkien en WoonZorgNederland een interactieve bijeenkomst gehouden in Wommels. Centraal stond de toekomstige invulling van wonen, welzijn en zorg in het dorp.

Hierdoor is er een start gemaakt met de herontwikkeling van het verouderde Nij Stapert en zijn er plannen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het gemeentehuis. De inwoners van Wommels en omgeving gingen aan de slag met ideeën over de invulling van het woon-zorgprogramma van (zorg)appartementen in het gemeentehuis en het nieuwe Nij Stapert.

De bijeenkomst vond plaats in party- en activiteitencentrum It Dielshûs in Wommels. Onder leiding van Jan Willen Wolff waren ongeveer 50 geïnteresseerden aanwezig vanuit het dorp en omgeving om hun ideeën te delen met de samenwerkende partijen Patyna, Elkien en WoonZorgNederland. Hierdoor is er een goede basis gelegd voor een nieuwe, gezamenlijke en toekomstbestendige visie op zorg, welzijn en wonen in Wommels.