Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Heemstra State verkocht aan It Aventoer

Bedriuwenpleats It Aventoer is de nieuwe eigenaar van dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk. Hiermee blijft de belangrijke maatschappelijke functie van het dienstencentrum gewaarborgd voor vele doelgroepen in de Trynwâlden.

In november hebben wij als organisatie het dienstencentrum in de openbare verkoop gebracht. Al enige tijd zochten we samen met vele partners in de regio naar een toekomstbestendige invulling om de moeilijke financiële situatie van het dienstencentrum te kunnen oplossen. Voorwaarde voor de verkoop was het behoud van de maatschappelijke functie van het centrum.

It Aventoer is geen onbekende in Heemstra State. Al ruim 10 jaar zijn de mensen met een verstandelijke beperking van It Aventoer en hun begeleiders een vaste waarde in het centrum. In 2018 zijn we een dienstverleningsovereenkomst met elkaar aangegaan voor de exploitatie van het dienstencentrum. De officiële overdracht vindt in juni 2019 plaats. We hebben Heemstra State (grond en panden) verkocht aan It Aventoer onder voorbehoud van de formele goedkeuring college sanering.

Wel blijven we in de regio actief als thuiszorg- en WMO-aanbieder en als zorgverlener voor de cliënten van Noflik Wenje, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie.