Mei elkoar!

Huurovereenkomst Avondrust Makkum wordt beëindigd

donderdag 17 juni 2021

De huurovereenkomst van Avondrust, die eind 2024 afloopt, wordt niet verlengd. De afgelopen jaren heeft Patyna zich georiënteerd op de mogelijkheden. Gebleken is dat aankoop en/of verbouw van Avondrust financieel gezien geen optie is. Verhuurder Elkien zet de locatie in de verkoop. De voormalige Tichelaarlocatie aan de Turfmarkt in Makkum is in beeld voor een nieuwe woonzorglocatie. De haalbaarheid hiervan wordt de komende periode nader uitgewerkt en onderzocht.

Gevolgen voor bewoners

De sluiting van het huidige Avondrust betekent dat de bewoners moeten verhuizen naar
de nieuwe locatie. Elkien en Patyna spannen zich maximaal in om te bereiken dat bewoners maar eenmaal hoeven te verhuizen. Mocht de ingebruikname van de Tichelaarlocatie na de einddatum van de huurovereenkomst vallen, dan kunnen de bewoners in de tussentijd op de huidige plek blijven wonen.

Nieuwe locatie

FB Oranjewoud is bereid om op de voormalige Tichelaarlocatie een project te ontwikkelen. Patyna kan binnen dit project een nieuwe woonzorglocatie met 32 appartementen realiseren. Het startdocument ligt op dit moment ter advies voor bij de lokale cliëntenraad.

Kleinschaligheid

De nieuwe locatie gaat uit van een ontwerp waar kleinschalig gewoond en gewerkt kan worden. Hierdoor ervaren de bewoners de nabijheid en veiligheid die zij nodig hebben, passend bij hun zorgvraag.

Input van inwoners Makkum

Bewoners van Makkum zijn in een vroeg stadium betrokken bij de plannen voor de Tichelaarlocatie. Tijdens een startbijeenkomst in 2020 konden bewoners input leveren voor de plannen (‘De tafel van Makkum’).