Mei elkoar!

Huylckenstein van start met ECD

woensdag 7 augustus 2019

In woonzorgcentrum Huylckenstein in Bolsward wordt sinds kort gewerkt met een Elektronisch Cliëntendossier: Lable Care. Huylckenstein is de eerste Bolswarder locatie van zorgorganisatie Patyna, die met het nieuwe ECD werkt. 

Verpleegkundigen Angela Jongstra en Anita Bijlsma zijn de zogenaamde key-users van Huylckenstein. Dit houdt in dat ze hun collega’s ondersteunen en coachen bij het gebruik van het nieuwe ECD. Beide zijn erg enthousiast over het ECD. “Het heeft het rapporteren een stuk makkelijker gemaakt. In het begin was het even zoeken waar welke informatie staat, maar spelenderwijs ontdekken we steeds meer. En doordat het rapporteren makkelijker gaat houden we meer tijd over voor de bewoners.”

Het ECD sluit goed aan bij de visie van Patyna: de unieke cliënt centraal. “Het ECD is nu daadwerkelijk het dossier van de bewoner. Wie is de bewoner? Wat is zijn of haar levensverhaal? Welke wensen en behoeften heeft een bewoner? En hoe kunnen wij hier bij aansluiten? We schrijven de rapportages nu ook vanuit de behoefte van de bewoner. Het is niet meer ‘Mevrouw wil graag’ maar ‘Ik wil graag’. Dit is dus een nieuwe manier van denken. Ook hier ondersteunen we onze collega’s bij. Maar eigenlijk doen we het met z’n allen. Als een collega iets lastig vindt, is er altijd een andere collega om te helpen. Ook heeft Patyna een implementatieteam met eigen medewerkers, dat ons helpt als we ergens tegenaan lopen. Dit team heeft ons ook geholpen bij het overzetten van de informatie van het papieren zorgdossier naar het ECD. In een paar dagen moesten we alle informatie van zo’n 65 bewoners overzetten. Dit was een behoorlijke klus.”

Alle medewerkers van Huylckenstein zijn geschoold en getraind. Ook is er aandacht besteed aan het gebruiken van het ECD in gesprek met de bewoner en zijn of haar naaste. Dit is onder andere gedaan via een Virtual Reality game, die speciaal voor Patyna is gemaakt. “Samen met de bewoner en familie willen we het ECD nu verder gaan aanvullen. Zodat we de bewoner steeds beter leren kennen. In de nabije toekomst kan de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een bewoner ook zelf inloggen in Lable Care. Soms woont iemand ver weg, of kan hij of zijn niet regelmatig op bezoek komen. Door het ECD is degene toch altijd op de hoogte van het welzijn van zijn of haar naaste. Ook kunnen ze dan zelf informatie over hun naaste toevoegen. En zo kunnen wij de zorg nog cliëntgerichter maken.”

Ook voor de bewoners is de elektronische variant van het zorgdossier iets nieuws. Al tonen ze nog niet veel interesse in de iPad, vertelt Angela. “De bewoners vinden het allemaal wel prima eigenlijk. Wel vinden ze het bijzonder wat een iPad allemaal kan. Soms gebruiken we de iPad om filmpjes af te spelen of foto's te bekijken. Dat vinden ze veel leuker."

Huylckenstein is één van de pilotlocaties van zorgorganisatie Patyna. Ook op de andere locaties van Patyna zal het ECD worden ingevoerd.