Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Ielânen wordt dementievriendelijke dorpswijk

woensdag 20 december 2017

In een bijeenkomst voor de Sneker gemeenschap zijn omwonenden en betrokken organisaties bijgepraat over het nieuwe woonzorgconcept Ielânen. Woningbouwvereniging Elkien is hier ook bij betrokken.

De Ielânen is verouderd en wordt de komende jaren volledig vernieuwd. In plaats daarvan komt een woonzorgcentrum voor specialistische (ouderen)zorg en een geriatrisch revalidatiecentrum. De kavel is echter 11 hectare groot. Daarom vraagt Patyna inwoners van Sneek om mee te denken over de verdere invulling van het terrein. Iets wat een aanvulling kan zijn op de behoeftes en het huidige aanbod in Sneek. Omdat het een openbare ruimte wordt, zal de kinderboerderij in de huidige vorm veranderen. "We denken aan een openbare dierenweide, waarbij ook mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het onderhoud en de dierenverzorging."

De komende tijd wordt het concept verder uitgewerkt. In 2019 wordt gestart met de bouw van het geriatrisch revalidatiecentrum. Er komen 75 revalidatieplekken. Het totaalplaatje zal gefaseerd worden gebouwd om zo ook de huidige clienten zo min mogelijk te belasten. De voorlopige planning is dat de volledige bouw in 2022 is afgerond.