Mei elkoar!

In gesprek met mogelijke overnamekandidaat Noflik Wenje

vrijdag 14 februari 2020

Als Patyna zijn we in gesprek met een mogelijke kandidaat die locatie Noflik Wenje in Oentjerk wil overnemen. De gesprekken zijn nog in een verkennend stadium. Als meer zaken duidelijk zijn zullen wij hierover berichten. 

Eerder namen we het voorgenomen besluit om Noflik Wenje te sluiten per 1 januari 2021, op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstbestendigheid van intramurale zorg in de Trynwâlden. Er wonen tien cliënten in Noflik Wenje, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie.