Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Intentieovereenkomst verkoop gemeentehuis Wommels

woensdag 14 juni 2017

Burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel en Johan Krul, voorzitter van de Raad van Bestuur van Patyna, hebben maandag een intentieovereenkomst getekend. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in een proces dat moet leiden tot de verkoop van het gemeentehuis in Wommels.

Wat staat er in de intentieovereenkomst?

De intentieovereenkomst regelt de taakverdeling tussen beide partijen, de wijze van overleg, de communicatie, de toets op de haalbaarheid, de uitgangspunten, de tijdsplanning en de verdere gebruikelijke zaken rond de voorbereiding van een overeenkomst.

Wethouder Bonnema is blij. ,,Het zijn serieuze gesprekken en het lijkt er op dat er een nieuwe bestemming komt voor het gemeentehuis. Als het allemaal rond komt, dan hoeft het dus niet lang leeg te staan.”

Mogelijk 21 appartementne en ruimte voor 'dorpsfuncties'

De gemeente is in gesprek met Patyna over de verkoop van het gemeentehuis en de verbouw van het gebouw tot wooneenheden. Patyna heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en op 13 december 2016 aan een vertegenwoordiging van de gemeente gepresenteerd. In die studie gaat het om mogelijk 21 appartementen en een ruimte voor ‘dorpsfuncties’. Beide partijen staan positief tegenover verdere uitwerking van de plannen. Ze willen – ieder voor zich – verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarover zijn nu afspraken gemaakt in de intentieovereenkomst.

Verkoop door herindeling

Het gemeentehuis in Wommels verliest door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 haar huidige functie. De gemeente heeft zich georiënteerd op mogelijk nieuwe functies voor het gemeentehuis die in het belang zijn van Wommels. Ruimtelijk past een gebouw met wooneenheden, al dan niet met zorg, goed in de kern van Wommels.

Machiel Talsma op Omrop Fryslân

Vanuit Patyna heeft bouwcoördinator Machiel Talsma over dit onderwerp gesproken op Omrop Fryslân. Benieuwd naar dit fragment? Luister het fragment hier terug.