Mei elkoar!

Kleinschalige dagbesteding in Huylckenstein

donderdag 5 november 2020

Woonzorgcentrum Huylckenstein in Bolsward heeft sinds enkele weken een dagbesteding, die zich speciaal richt op zelfstandig wonende ouderen met dementie of geheugenproblemen. Zij kunnen hier twee dagen per week terecht. De animo is groot.

Ans Willy Wildschut begeleidt de dagbesteding. Vorig jaar heeft ze onderzoek gedaan naar kleinschalige dagbesteding in Bolsward en omgeving. Uit dit onderzoek bleek dat er veel vraag is naar deze vorm van dagbesteding. En dus is Huylckenstein hier enkele weken geleden mee gestart. “Binnen een paar  dagen had ik al aanmeldingen binnen en we hebben nu al een kleine wachtlijst. Dat zegt genoeg.”

Dagbesteding draagt bij aan structuur, een zinvolle daginvulling én ontlast de mantelzorger. Op dit moment is er twee keer per week dagbesteding: op maandag en woensdag. Op beide dagen komen acht ouderen naar Huylckenstein om samen de dag door te brengen. “We beginnen de dag altijd met koffie en een activiteit. Tussen de middag eten we warm in het restaurant. Na de warme maaltijd maken we een kleine wandeling. Daarna is er een rustmoment en mogen de bezoekers iets voor zichzelf doen. Halverwege de middag doen we nog een activiteit en we sluiten af met koffie en een chocolaatje.”

Bij het samenstellen van het dagprogramma houdt Ans Willy rekening met de interesses en wensen van de bezoekers. “Vaak bedenk ik een activiteit en dan vraag ik aan de bezoekers of ze dat leuk vinden. Laatst gingen we bijvoorbeeld bloemschikken.” Sinds kort krijgt Ans Willy hulp van een vrijwilliger. “Dat is heel fijn want dat biedt meer mogelijkheden. En we kunnen meer aandacht geven.”

Al meer dan 20 jaar werkt Ans Willy als medewerker dagbesteding. Tot voor kort in woonzorgcentrum Bloemkamp, waar de dagbesteding gericht is op ouderen met lichamelijke beperkingen, en nu in Huylckenstein. “Ik vind het heel leuk om op een dagbesteding te werken; ik zou niet iets anders willen doen. Het contact met de bezoekers is super en ik kan mijn creativiteit kwijt. Ik vond het ook erg leuk om iets nieuws neer te zetten in Huylckenstein.”

Hoe ziet de toekomst eruit? “Een eigen ruimte zou heel fijn zijn. We zitten nu in een afgeschermd deel van het restaurant. Het uitzicht op de straat is een groot voordeel, maar het is er ook erg gehorig. Verder misschien uitbreiden naar meerdere dagen per week. De vraag naar dagbesteding blijft en zal denk ik alleen nog maar toenemen, want ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Dagbesteding is dan een steuntje in de rug.”