Mei elkoar!

Logopedisten Patyna ontwikkelen VR-scholing over slikproblemen bij volwassenen

maandag 5 juli 2021

De logopedisten van behandelteam Patyna ontwikkelen een scholing in Virtual Reality (VR) over slikproblemen bij volwassenen. Dit doen zij in samenwerking met de afdeling Human Technology van Patyna, Studio Maki en WARP. Op vrijdag 2 juli werden hiervoor de eerste video-opnames gemaakt op locatie de Ielânen in Sneek. De VR-training zal worden ingezet als aanvulling op de slikscholing voor de zorgmedewerkers van Patyna. Hierdoor kunnen de zorgmedewerkers ervaringsgericht leren op het gebied van slikken en verslikken.

Begrijpelijk leren in VR
‘’We merken dat medewerkers op onze locaties vragen hebben over het onderwerp slikken. Medewerkers ervaren vaak een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Als behandelteam hebben we daarom het initiatief genomen om VR-materiaal te ontwikkelen wat op leuke en begrijpelijke wijze overgebracht kan worden op de zorgmedewerkers. Daarnaast ervaren de medewerkers op deze wijze een levensechte beleving. Zo leren we hen gericht hoe ze de theorie in de praktijk kunnen brengen en ervaren ze wat het effect van hun handelen is op de bewoner/cliënt’’, aldus logopediste Mariska Oranje van Behandelteam Patyna.

Meer informatie
Het is de bedoeling dat het materiaal in het najaar beschikbaar is. Het zal dan geïntegreerd worden in de slikscholingen binnen Patyna. Tijdens het ontwikkelen van deze VR- scholing hebben al meerdere partijen binnen Nederland interesse getoond. Het is zeker mogelijk om deze scholing ook binnen andere organisaties te gebruiken.

Neem voor meer informatie contact op met de logopedisten van behandelteam Patyna via 0515-428341.