Mei elkoar!

Muziek in de dagelijkse zorgpraktijk

donderdag 2 mei 2019

In woonzorgcentrum Nij Mariënacker in Workum wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Vooral muziek speelt een belangrijke rol. Bij de verschillende muziekprojecten staan de persoonlijke muziekinteresses van de bewoners centraal.

“Iedereen heeft wel iets met muziek”, vertelt Gerda Francis, werkzaam in team Welzijn van Nij Mariënacker en ambassadeur Kunst in Zorg. “Muziek raakt! Het stimuleert emoties en herinneringen, is gezond voor het lichaam én activeert de hersenen. Daarnaast zorgt samen muziek maken ook voor meer contact en verbinding met anderen. Dit is wetenschappelijk bewezen.”

Bij het organiseren van muzikale activiteiten werkt Nij Mariënacker veel samen met regionale instellingen, waaronder Cultuur Kwartier Sneek en ROC Friese Poort. In samenwerking met de opleiding Maatschappelijke Zorg is zelfs een speciale lesmodule ontwikkeld; muziek = maatwerk. “De leerlingen krijgen eerst theorie over muziek in de zorg. Ze leren wat het belang van muziek is en welke mogelijkheden er zijn om muziek in de zorg te gebruiken. Daarna brengen ze de theorie bij ons in praktijk. Eén van de opdrachten is het interviewen van bewoners over hun persoonlijke muziekinteresses. Als we weten welke muziek voor bewoners belangrijk is, dan kunnen we muziek op maat aanbieden. Daarnaast spelen de leerlingen liedjes in de eigen appartementen van bewoners, we noemen dit muziekbelevingsmomentjes. Een andere groep begeleidt muziekactiviteiten, zoals een muziekbingo. Zowel de leerlingen als de bewoners geven aan dit erg waardevol te vinden.” Niet alleen de leerlingen brengen in kaart wat de bewoners leuk vinden, ook de familieleden van bewoners worden betrokken. “Wat we uiteindelijk graag zouden willen is dat iedere bewoner een eigen persoonlijke MP3-speler heeft met zijn of haar favoriete muziek. Deze MP3-spelers kunnen we gebruiken bij muziekbelevingsmomentjes, maar natuurlijk ook bij de dagelijkse zorgmomenten.”

Nij Mariënacker heeft een actieve muziekwerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners van de aanleunwoningen. Met elkaar kijken ze wat er binnen Nij Mariënacker gedaan kan worden om meer gebruik te maken van muziek in de zorgpraktijk. Eén van de wensen was een vleugel, waar iedereen op mag spelen. “Via een oproep op Facebook is het gelukt. De vleugel, een erfstuk uit Hindeloopen, prijkt sinds kort in atrium van Nij Mariënacker. De eerste liedjes zijn er al op gespeeld.” Een andere ontwikkeling binnen Nij Mariënacker is het opzetten van een koor, genaamd Wiis Hâlde. “Wiis Hâlde wordt niet zomaar een koor, het wordt een combi-koor met zang en muziekinstrumenten. Iedereen kan lid worden; bewoners (met en zonder dementie), familieleden, medewerkers, vrijwilligers en inwoners uit Workum en omgeving. Het repertoire zal vooral bestaan uit liedjes uit de oude doos. Binnenkort starten we met werven!”

Alle aandacht voor muziek maakt dat de medewerkers steeds meer bewust worden van de effecten van muziek op de bewoners. “Ze zien wat muziek met de bewoners doet. Er wordt nu bijvoorbeeld ook nagedacht over welke muziek er in het restaurant gedraaid wordt. Ook de zorgmedewerkers passen het toe in hun werk. ’s Ochtends bijvoorbeeld eerst even de radio aan voordat ze beginnen met de dagelijkse verzorging. Dat maakt het opstaan een stuk leuker!”