Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

NHL studenten aan de slag in Koudum

woensdag 21 februari 2018

NHL studenten gaan in Koudum dorpsbewoners interviewen over de toekomst van zorg en welzijn. De studenten zijn afkomstig van de afdeling zorg en welzijn en vallen in het lectoraat ‘sociaal domein’. Het onderzoek wordt voor de zomer afgerond en gepresenteerd aan de Koudumer gemeenschap. De aftrap vond woensdagochtend in Koudum plaats.

Insteek van het onderzoek is kennis op te halen over de wens van de mensen in het dorp op het gebied van zorg en welzijn. De insteek is ook: ‘wat kunnen we voor u betekenen, en wat kan u voor het dorp betekenen.’ Ook komt er een klankbordgroep waarin docenten, studenten en mensen uit de projectgroep die zich bezig houden met de ontwikkeling van Koudum het onderzoek zullen begeleiden.