Mei elkoar!

Nieuwbouw Finke officieel van start

vrijdag 14 februari 2020

De nieuwbouw van woonzorgcentrum Finke in Koudum is officieel begonnen. Medewerkster Aagje Bouma mocht donderdag 13 februari symbolisch de eerste, door bewoners en medewerkers versierde, vloer leggen.

Vele mensen waren getuige van het feestelijke moment. Karen Wolf (teamleider Finke), Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân) en Bas Oosterbaan (voorzitter dorpsbelang Koudum) spraken een woordje. Wat overheerste waren woorden als blij en trots. "Met de nieuwbouw is ouderenzorg in Koudum en omgeving ook in de toekomst gegarandeerd."

Over de nieuwe Finke

Er komen vijf kleinschalige wooneenheden met in totaal 40 plaatsen: 24 plaatsen voor ouderen met dementie en 16 plaatsen voor ouderen met lichamelijke problematiek. Ook komen er twee appartementen voor ouderen, die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. In de nieuwe Finke wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. Dit zorgt ervoor dat het verschil met thuis zo klein mogelijk wordt gehouden. Medewerkers en bewoners vormen met elkaar een huishouding waar zelf gekookt, gewassen en schoongemaakt wordt. De nieuwbouw wordt in fases uitgevoerd, zodat de bewoners op het terrein van de Finke kunnen blijven wonen. De planning is dat de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

Op de foto van links naar rechts: Erik Faber (wethouder), Karen Wolf (teamleider), meneer Sandstra (bewoner), Aagje Bouma (medewerker), Bas Oosterbaan (voorzitter dorpsbelang Koudum)