Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Nieuwe toekomst voor dienstencentrum Heemstra State?

dinsdag 31 januari 2017

Heemstra State in Oentsjerk vervult als dienstencentrum een centrale rol in de gemeenschap van de Trynwâlden. Vanuit Heemstra State leveren wijkteams allerlei vormen van zorg en ondersteuning aan ouderen in de Trynwâlden. Het dienstencentrum draait echter al jaren met verlies. Daarom wordt gezocht naar een toekomstbestendige invulling.

 ‘We zoeken samen met alle inwoners uit de regio een oplossing voor de toekomst. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. We kunnen het dienstencentrum niet financieren met zorggeld, dat kan en mag helaas niet. Onze kwaliteit van de zorg blijft op orde, deze is echt niet in gevaar’, vertelt Irma Kits, locatiemanager van Heemstra State. Heemstra State maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Patyna.

Gerke Postma, mede-eigenaar van ‘Bedriuwenpleats It Aventoer’, is verantwoordelijk voor de dagbesteding van een kleine 20 jongvolwassenen; zij doen verschillende (facilitaire) werkzaamheden in Heemstra State. ‘Onze deelnemers voelen zich zeer welkom, het verbreed hun netwerk, en ze worden er zelfstandiger door.’ Postma is optimistisch over de toekomstmogelijkheden van Heemstra State. 

In een tweetal werkconferenties is half november de mening van de inwoners gevraagd. Beide bijeenkomsten zijn druk bezocht. Kits: ‘Wat een energie is er los gekomen in de regio. Na deze brainstormfase is er in een projectgroep verder gepraat om te kijken naar een haalbare formule. Er lijkt een prima klik te zijn tussen alle partners. Dit geeft ons vertrouwen. Door er met zijn allen de schouders onder te zetten, hebben we hoop op een goede afloop', aldus Irma Kits.

> lees het volledige verslag van de brainstormfase