Mei elkoar!

Noflik Wenje Oentsjerk overgenomen door Zorggroep Fidesta

donderdag 27 februari 2020

Noflik Wenje in Oentsjerk wordt per 1 mei 2020 in principe overgenomen door Idesta Zorggroep, onderdeel van Fidesta Zorg Franchise. Met de overname blijft Noflik Wenje met zijn tien cliënten in principe voor de regio Trynwâlden behouden. Eerder namen we als Patyna het (voorgenomen) besluit om Noflik Wenje te sluiten per 1 januari 2021.

In het begin zal Noflik Wenje onder Idesta Zorggroep komen te vallen. Zodra de zelfstandige zorgondernemers die Noflik Wenje gaan runnen bekend zijn, wordt Noflik Wenje één van de Fidesta Huizen. De zorgondernemers van Fidesta werken zelf mee waardoor zaken anders georganiseerd kunnen worden.

Inmiddels zijn cliënten en familie op de hoogte gebracht. Bij voldoende animo om in het Fidesta-concept mee te gaan is voor de huidige cliënten de continuïteit van zorg gegarandeerd. Ook medewerkers zijn op de hoogte van de overname. Personeel kan naar wens overstappen naar Idesta Zorggroep of bij Patyna blijven werken. Ook de actiegroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe’ is op de hoogte gebracht van de overname.

De komende periode volgen individuele gesprekken met cliënten om te kijken wat de financiële gevolgen zijn voor iedere individuele cliënt. Cliënten kunnen vervolgens zelf kiezen of ze in Noflik Wenje willen blijven wonen. Fidesta heeft wel een substantieel aantal cliënten nodig om van start te kunnen gaan.

De overname is een voorgenomen besluit, de ondernemingsraad en de lokale clientenraad van Patyna brengen hier nog advies over uit.