Mei elkoar!

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor Huntington

dinsdag 7 december 2021

Op vrijdag 26 november hebben we met Noorderbreedte een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van zorg voor Huntington cliënten. Beide bieden we al zorg aan deze specifieke groep cliënten maar we gaan nu onze krachten en kennis bundelen in een nieuw op te zetten regionaal expertisecentrum. Hier krijgen Huntington cliënten uit Noord Nederland straks de benodigde gespecialiseerde zorg en begeleiding.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst waren de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanwezig. In verband met corona vond de bijeenkomst online plaats.

Hoog complexe zorg

Relatief weinig mensen in Nederland hebben de ziekte van Huntington, maar de zorg voor deze cliënten is erg specialistisch en intensief. Daarom is Huntington door het Ministerie van VWS gekozen als één van de tien ‘laag-volume-hoog-complex’ (LVHC) doelgroepen. Samen met Noorderbreedte ontwikkelen we ons naar een erkend Regionaal Expertisecentrum voor Noord Nederland. Het ministerie van VWS verwacht dat de ontwikkeling van expertisecentra in de verschillende regio’s zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van de zorg. Ook kan er gemakkelijker kennis uitgewisseld worden met de andere expertisecentra in het land en wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan.

Samenwerken voor de beste zorg

We bieden afzonderlijk van elkaar al specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Huntington. Vanuit de gedeelde ambitie om de zorg voor deze specifieke groep cliënten verder te verbeteren is vorige week de samenwerkingsovereenkomst getekend. Volgend jaar verwachten we officieel erkend te worden als Regionaal Expertisecentrum. Mensen met de ziekte van Huntington kunnen er, ook nu al, terecht voor specialistische (dag)behandeling, ondersteuning en (tijdelijk) wonen met zorg. Ook is er veel aandacht voor het begeleiden van het netwerk van de cliënt. De locaties Bloemkamp in Bolsward van Patyna en Friesma State in Grou van Noorderbreedte zullen beiden verbonden zijn met het Regionaal Expertisecentrum Huntington Noord Nederland