Mei elkoar!

Op Stap Fryslân van start

dinsdag 23 april 2019

Ons opleidingsproject 'Op Stap' krijgt een provinciaal vervolg. In 'Op Stap Fryslân' gaan we samen met Zorggroep Sint Maarten, Leppehiem en ZuidOostZorg kandidaten opleiden voor een baan in de zorg op niveau 1 of 2. Dit gebeurt via een speciale interne mbo-opleiding, verzorgd door ROC Friese Poort (bedrijfsopleidingen) op verschillende locaties. 

Het project is bedoeld om de zorg, zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen, structureel te verbeteren, zodat er meer tijd en aandacht komt voor de bewoners. De opleiding bestaat voor 50% uit zorggerelateerde taken (extra handen aan het bed) en de andere 50% voor welzijnsactiviteiten.

Kandidaten aan het project zijn uitkeringsgerechtigden, statushouders, werkzoekenden en zij-instromers. In juni beginnen de kandidaten met een oriëntatieperiode van drie maanden voor 24 uur per week. Daarna volgen ze vanaf september een jaar lang een opleiding waarin ze één dag per week naar school gaan in Drachten (niveau 1), Akkrum of Franeker (niveau 2). Daarnaast gaan ze voor 16 tot 24 uur per week in de praktijk aan de slag op één van de locaties van de deelnemende organisaties. Ze worden begeleid door een ervaren werkbegeleider, die hen het vak leert.   

Voor de niveau 1 opleiding is geen speciale vooropleiding vereist. Voor de niveau 2 opleiding is een LBO-diploma vereist, eventueel wordt een toelatingsonderzoek gedaan. Statushouders, die problemen hebben met de Nederlandse taal, kunnen taallessen volgen naast de niveau 1 opleiding. Voor de opleiding op niveau 2 geldt dat ze eerst een ander traject volgen, waarbij ze stapsgewijs verschillende certificaten kunnen halen. Daarna kunnen ze een jaar later alsnog met het leerwerktraject starten. 

Dit project wordt ondersteund door het Zorgkantoor Friesland en gefinancierd uit de extra middelen die de overheid heeft gesteld om de verpleeghuiszorg op regionaal niveau te verbeteren. Het project wordt mede ondersteund door ZorgpleinNoord in het kader van de Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). 

Kijk voor meer informatie op www.opstapfryslan.frl.