Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Patyna heeft het HKZ-keurmerk binnen

woensdag 4 januari 2017

Patyna is voor het eerst glansrijk geslaagd voor het kwaliteitskeurmerk HKZ. Met dit label tonen we aan dat we voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan de zorg.

Vooral op klanttevredenheid hebben we bovengemiddeld gescoord. Het viel de auditoren op dat er veel aandacht is voor de persoonlijke eigenschappen en voorkeuren van de client en de communicatie met het netwerk van de client.

Ook op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Patyna reageerden de auditoren positief, zoals het zoveel mogelijk gebruik maken van streekproducten in de eigen keukens en het in samenwerking met lokale partijen ontplooien van initiatieven om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden of te versterken. 

'Een prachtig resultaat voor ons als 'nieuwe' organisatie. We hebben de professionele ambitie om onze clienten centraal te stellen, als dat ook daadwerkelijk van buitenaf gezien wordt, geeft dat veel voldoening. Zeker in deze tijd waarin onze sector onder een vergrootglas ligt', aldus Siemen Volberda, hoofd client & kwaliteit.