Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Project 'Op Stap' krijgt vervolg

woensdag 18 juli 2018

In een speciale speeddate sessie hebben een kleine 40 nieuwe Op Stappers kennis gemaakt met Patyna. In oktober start de nieuwe lichting. Binnen het Op Stap project worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt intern opgeleid binnen Patyna. ‘Op Stap biedt mij de mogelijkheid om werken en leren te combineren’, aldus Ido Mast, nieuwe deelnemer Op Stap.

In de eerste lichting zijn 22 nieuwe medewerkers in de regio Tusken Greide en Mar van start gegaan. De medewerkers krijgen in eerste instantie een leer-/arbeidsovereenkomst en na het behalen van het diploma Helpende volgt een vast contract.

Inmiddels wordt het project breed opgepakt. Zo benoemde minister Hugo de Jonge Op Stap als voorbeeldproject voor heel Nederland. En is het binnen Zorgpact benoemd als Koploper-project.

Lees hier meer over het project Op Stap.