Mei elkoar!

Samenwerken aan duurzame ouderenzorg

dinsdag 22 maart 2022

Samen met Zorggroep Hof en Hiem en Zorggroep Sint Maarten gaan we vier verpleegkundigen opleiden tot verpleegkundig specialist. Dinsdag 22 maart werd een feestelijke startbijeenkomst gehouden, waarbij de verpleegkundigen, hun praktijkbegeleiders en vertegenwoordigers van het management aanwezig waren.

Het opleiden van verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten is onderdeel van het project 'Duurzame ouderenzorg Zuidwest Friesland'. In dit project werken we samen met Zorggroep Sint Maarten, Valuas Zorggroep, Bos- en Meerzicht, Leppehiem en Zorggroep Hof en Hiem. Met deze samenwerking streven we er naar om ook in de toekomst de beste kwaliteit van zorg met behandeling te blijven bieden ondanks de toenemende zorgvraag door vergrijzing. 

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten brengen specifieke kennis en expertise in en zijn daarnaast ondersteunend en aanvullend op de behandeling voor kwetsbare ouderen in Friesland. Ze voegen dus eigen vakinhoudelijke kennis toe aan de behandeling. Zodat voor ouderen in de regio goede zorg met behandeling gewaarborgd blijft. Daarbij is dit een mooie kans voor verpleegkundigen die graag een verdiepende stap willen maken in hun vakgebied. Zij starten hun opleiding in september van dit jaar en zijn na twee jaar klaar. 

“Dit is een hele mooie manier om specifieke deskundigheid op het gebied van ouderenzorg toe te voegen aan de regio,” vertelt regiomanager Marion de Vries van Zorggroep Sint Maarten namens de drie ouderenzorgorganisaties. “We hopen dat dit project navolging gaat krijgen en dat we ook op andere terreinen de samenwerking gaan opzoeken. Bovenregionaal, om zo samen de uitdagingen waar de sector voor staat tegemoet te treden. Samen staan we sterker." Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot het nog beter kunnen inspelen op de zorgvraag van de ouderen in Friesland.