Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Samenwerken aan weerbare beroepsbeoefenaars

maandag 23 oktober 2017

Een uniek project tussen onze locatie Nij Mariënacker in Workum en ROC Friese Poort in Sneek. Medewerkers van Nij Mariënacker en derdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijk Zorg zijn gestart met een weerbaarheidstraining.

Centraal tijdens de training staat het leren omgaan met onbegrepen gedrag en hoe hier mee om te gaan als (toekomstig) professional in de zorg. Het unieke aan dit project is dat de ervaren en de toekomstig beroepsbeoefenaar elkaar hierin ontmoeten. Ze gaan een jaar lang samenwerken.

Het project is onderdeel van Healthy Ageing, een netwerk waarin scholen, zorginstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan nieuwe vormen van ouderenzorg. Eén van de speerpunten hierin is om leerwerkplaatsen te creëren. Medewerkers van zorginstellingen doen samen met studenten in hun eigen werksituatie ervaring op met nieuwe manieren van werken. Inzet is in de praktijk ervaren en leren werken met deze nieuwe vormen, om het opleidingspeil en hiermee de inzetbaarheid van (toekomstige) professionals te vergroten.