Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Samenwerken voor Huntington-zorg

donderdag 27 september 2018

We gaan samenwerken met Noorderbreedte op het gebied van zorg voor Huntington-cliënten. Beide zijn we al jaren specialist op het gebied van Huntington-zorg. Onze ambitie is om samen een expertisecentrum op het gebied van Huntington-zorg te ontwikkelen in Noord-Nederland, waar vanuit één visie en aanpak wordt gewerkt.

De tijdelijke, ambulante zorg zal door Noorderbreedte worden geleverd. Dit gebeurt in de Huntington polikliniek in Friesma State in Grou. Nieuwe cliënten, die intramurale zorg nodig hebben, zullen in het vervolg naar onze locatie Bloemkamp in Bolsward gaan. Voor de cliënten die wonen in Friesma State, verandert er in eerste instantie niets, tenzij zij straks wel willen verhuizen. Op beide locaties kunnen cliënten terecht voor dagbehandeling. De samenwerking is voor advies aan de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad van beide organisaties voorgelegd.

Expertisecentrum

We willen elkaars kennis, kundigheid en expertise samenbrengen in een expertisecentrum. Dit zorgt voor het continu verbeteren van de Huntington-zorg. Het nog te vormen expertteam voor Huntington bestaat uit professionals uit Huntingtonteams van beide organisaties. Het doel van het team is kennisuitwisseling en het delen van ervaringen, ook met andere expertisecentra voor Huntington in Nederland. Zo worden optimale condities gecreëerd voor de continuïteit en kwaliteit van de Huntington-zorg waarbij het belang van onze cliënten centraal staat.

Samenwerking

Het aanstaande vertrek van een Huntington-arts bij Noorderbreedte heeft ervoor gezorgd dat er versneld regionale samenwerking is gezocht. Een samenwerking die al langer wordt bepleit door Zorgkantoor Friesland, die eerder zorgorganisaties heeft opgeroepen om zorggeld doelmatiger te besteden in Friesland door onder andere samenwerking op te zoeken. Wij doen dit nu op het gebied van Huntington-zorg.