Mei elkoar!

Saxenoord en de vervolgstappen

donderdag 21 november 2019

Na een aantal publicaties in de Leeuwarder Courant over locatie Saxenoord het volgende bericht: 

'Dagelijks zetten onze medewerkers in Saxenoord hun beste been voor om goede zorg aan cliënten te geven. Met passie en gedrevenheid willen ze passende zorg geven aan een cliëntengroep die in zorgzwaarte toeneemt. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar een enorme inzet getoond door hierin energie te stoppen. Er zijn veel opleidingen gevolgd. Met hulp van een coach zijn stappen gemaakt in de teamontwikkeling. Ook hebben we de laatste maanden samen met de cliëntenraad huiskamergesprekken georganiseerd. Om zo de wensen en behoeftes van de cliënten goed in beeld te hebben. We zijn trots op Saxenoord als woonzorgcentrum van Patyna. Graag willen we zaken die in het verleden hebben gespeeld achter ons laten.’