Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Studenten NHL onderzoeken hulpmiddelen

woensdag 11 oktober 2017

Patyna werkt de komende jaren nauw samen met de NHL op het gebied van domotica. Patyna wil domotica inzetten voor cliënten met bijvoorbeeld dementie. Het doel is een goede balans tussen vrijheid en veiligheid.

Deze week is een groep studenten van de NHL bezig met de onderzoeksopdracht waarbij de vraag beantwoord wordt hoe nieuwe technologische hulpmiddelen het beste geïntroduceerd kunnen worden bij zorgprofessionals. Aan het einde van de week presenteren de studenten de uitkomsten van dit onderzoek aan Patyna medewerkers die betrokken zijn bij domotica en aan belangstellenden van het zorgteam van Frittemahof.

Bij domotica worden technologie en diensten samengevoegd om een betere kwaliteit van wonen en leven te creëren.