Mei elkoar!

Toekomst Noflik Wenje in Oentsjerk

donderdag 23 januari 2020

We hebben het voorgenomen besluit genomen om Noflik Wenje, onze kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie in Oentsjerk, te sluiten per 1 januari 2021. Dit voorgenomen besluit hebben we genomen op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstbestendigheid van intramurale zorg in de Trynwâlden.

Vijf jaar geleden heeft Patyna in Oentsjerk tien plaatsen gerealiseerd voor mensen met dementie, die lichte zorg nodig hebben en waar de thuiszorg kan inspringen als het nodig is. In de loop van de tijd is de zorgzwaarte snel toegenomen en was inzet van thuiszorg niet meer mogelijk. Om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren is continu aanwezigheid van voldoende en gekwalificeerd personeel noodzakelijk. We zijn van mening dat voor een gezonde bedrijfsvoering, waarbij kwaliteit van zorg en kosten in een goede balans zijn, een groep van 25-30 cliënten nodig is. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat in de regio verschillende zorgaanbieders aanwezig zijn om zorg voor ouderen met dementie te garanderen.

Cliënten en hun familie en medewerkers zijn meegenomen in het besluitvormingsproces. “We vinden het vervelend om dit besluit te moeten nemen. Het gaat om een kwetsbare groep cliënten en we zien een betrokken groep familieleden. We gaan ons inzetten om een zachte overgang te organiseren”, aldus bestuursvoorzitter Johan Krul. Patyna is in gesprek met zorgaanbieders in de regio voor een goede oplossing. Wel blijven we in de regio actief als thuiszorg- en WMO-aanbieder.