Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Uniek opleidingstraject van start

dinsdag 16 januari 2018

Vandaag zijn ruim twintig enthousiaste medewerkers gestart met een speciale, interne mbo-opleiding binnen Patyna met als doel een betaalde baan binnen de zorg. Een uniek project in samenwerking met Pastiel en ROC Friese Poort.

De deelnemers aan het project 'op stap' zijn uitkeringsgerechtigden, een aantal met een achtergrond als statushouder, en vaste medewerkers van Patyna, die zich laten omscholen. Allemaal worden ze begeleid door een ervaren werkbegeleider, die hen in de praktijk het vak leert. Na een korte stage volgen ze een jaar lang een speciale opleiding. Als ze deze opleiding succesvol afronden, krijgen ze meteen een vast contract als helpende voor minimaal 24 uur per week. Statushouders, die problemen hebben met de Nederlandse taal, volgen eerst een ander traject waarbij ze stapsgewijs verschillende certificaten kunnen halen, waarna ze een jaar later alsnog met het zorg- en welzijnsproject kunnen starten.

"Er is een groot tekort aan personeel in de ouderenzorg", vertelt Marcel van der Meulen, locatiemanager en initiatiefnemer. "Daarnaast willen we extra investeren in welzijn om onder andere de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Daarom zijn wij samen met Pastiel en ROC Friese Poort het project gestart. Met dit project brengen we zorg en welzijn samen in één functie: de zorgondersteuner.”

De deelnemers worden opgeleid in Talma State (Heeg), Nij Mariënacker (Workum), Finke (Koudum), Teatskehûs (Blauwhuis) en Aylva State (Witmarsum).