Mei elkoar!

Update over toekomst Nij Ylostins

dinsdag 7 mei 2019

Naar aanleiding van verschillende publicaties in de media is in IJlst en omgeving onrust ontstaan over de toekomst van wooncomplex Nij Ylostins in de stad.

Woningcorporatie Elkien, die eigenaar is van het terrein en het complex (met nu nog 42 bewoners), staat op het standpunt dat Nij Ylostins (gebouwd in 1972) in de huidige vorm niet meer toekomstbestendig te maken is. Daarom heeft Elkien besloten het complex in 2020 te slopen.

Elkien is bereid om samen met zorgorganisatie Patyna op de huidige plek te investeren in een nieuwe voorziening waar wonen, zorg en welzijn samenkomen. Deze bereidheid hebben beide partijen gisteren, maandag 6 mei, nogmaals kenbaar gemaakt in een constructief gesprek met wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân. Bij dit gesprek was Elkien vertegenwoordigd door directeur-bestuurder Harro Eppinga. Namens Patyna nam bestuurder Johan Krul deel.

Elkien en Patyna staan op het standpunt dat de ontwikkeling van een nieuw complex met zorg- en welzijnsvoorzieningen haalbaar is als er wordt samengewerkt met verschillende andere partijen in de stad, om het voorzieningenniveau voor IJlst op peil te kunnen houden.

De ontwikkeling van een nieuw Nij Ylostins kan volgens Elkien en Patyna niet los worden gezien van de huidige inspanningen van Stadsbelang IJlst voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in de stad. Elkien en Patyna hebben de wethouder kenbaar gemaakt bevreesd te zijn voor dubbele zorg- en welzijnsvoorzieningen, omdat daarvoor in IJlst geen ruimte is.

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt het wel en wee van de stad IJlst en haar ruim 3000 inwoners voorop. Daarom is wethouder Van Gent in gesprek gegaan met Elkien en Patyna om met hen de doorontwikkeling van Nij Ylostins in breed perspectief te bespreken.

Elkien en Patyna hebben de suggestie gedaan de betrokken partijen op korte termijn bij elkaar aan tafel te brengen. De wethouder neemt hiertoe het initiatief, teneinde de samenhang van alle ontwikkelingen te beoordelen.