Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Virtual Reality dicht gat tussen theorie en praktijk

dinsdag 24 september 2019

Leren via een op maat gemaakte game. Ruim 1400 zorgmedewerkers van Patyna maken via Virtual Reality kennis met het centraal stellen van de cliënt in het nieuwe Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Een unieke manier van scholing in de Nederlandse én Europese ouderenzorg.

Projectleider David de Jong legt uit wat de meerwaarde van Virtual Reality is. “Uit onderzoek blijkt dat mensen door Virtual Reality tot 80% meer onthouden als je het vergelijkt met een traditionele training. Met Virtual Reality zit je namelijk in de situatie; de situatie speelt om je heen af. Virtual Reality dicht dus het gat tussen de theorie en de praktijk. Hoewel het niet de echte praktijk is, voelt dit voor de gebruikers wel zo. En zo ervaren onze medewerkers dit ook.”

De interactieve 360 graden game is speciaal voor Patyna gemaakt. Om de game zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de werkelijkheid is het script door medewerkers zelf bedacht. Ook de opnames vonden plaats op een bekende locatie van Patyna, namelijk woonzorgcentrum Frittemahof. “De start van de game is het begin van een dienst. De medewerker speelt de hoofdrol. Hij of zij komt bij meneer Pronk, een nieuwe bewoner, en spreekt ook met de familie. Tijdens de game moet de medewerker een aantal meerkeuzevragen beantwoorden. Wat doe je in een bepaalde situatie? Of hoe reageer je als een bewoner of familielid bijvoorbeeld kritisch is? Iedere keuze heeft gevolgen voor het vervolg van het verhaal.” Het verhaal is mede tot stand gekomen door de medewerkers van ouderenzorgorganisatie Thebe in Brabant. Thebe werkt met hetzelfde ECD. “We hebben aan de medewerkers van Thebe gevraagd wat zij hebben gemist bij hun scholing. Zij gaven onder andere aan dat ze graag meer handvatten hadden willen hebben in het contact met de familie. Dit hebben we dus verwerkt in de game.”

Tot nu toe hebben zo’n 200 zorgmedewerkers van Patyna de game gespeeld en de ervaringen zijn heel positief. “90% van de medewerkers omarmt de game. Ze vinden de setting heel herkenbaar en geven aan dat ze door de meerkeuzevragen tot andere inzichten en acties komen. Na de training gaan ze hier met elkaar over in gesprek. Daarnaast vinden ze het heel bijzonder dat ze de kans krijgen om Virtual Reality te ervaren. Niemand had ooit eerder een Virtual Reality bril op gehad.”

De game wordt dus ervaren als een positieve aanvulling op de ECD-scholing waarbij de medewerkers leren omgaan met het nieuwe digitale zorgdossier. Op de vraag of Virtual Reality vaker ingezet gaat worden als scholing binnen Patyna antwoordt David: “Wat mij betreft zeker! We zijn nu bijvoorbeeld ook voor de BHV aan het kijken of we Virtual Reality kunnen gebruiken om een brandoefening te trainen. Eigen scholing op maat maken, hoe mooi is dat?”