Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Website voor spoedopname ouderen

donderdag 29 maart 2018

Patyna slaat de handen ineen met andere Friese zorgaanbieders om het maatschappelijke probleem rondom spoedzorg van ouderen op te lossen.

Door een gezamenlijke website te ontwikkelen kunnen huisartsen en ziekenhuizen zien waar spoedopvangplaatsen voor herstelzorg beschikbaar zijn. Door het overzicht worden onnodig lange ziekenhuisopnames voor ouderen beperkt en wordt snelle doorstroming bevorderd. Hiermee worden ook mantelzorgers ontlast en kan de kwetsbare oudere op de juiste plaats herstellen. 

Betrokken zorgaanbieders naast Patyna zijn Interzorggroep, Leppehiem, lieane, ECR Kening State, Meriant, Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, Kwadrantgroep, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt en ZuidOostZorg. De Friese huisartsenvereniging ondersteunt dit initiatief.

De website www.herstelzorg.frl gaat op 9 april aanstaande officieel van start.