Mei elkoar!

Wonen met een plus in Wommels

woensdag 4 september 2019

Trouwen, aangifte doen van een geboorte of een paspoort aanvragen; zaken die je in een gemeentehuis regelt. Door herindelingen staan veel gemeentehuizen leeg. In Wommels krijgt het voormalige gemeentehuis een tweede leven. Het gebouw wordt omgetoverd tot wooncomplex voor senioren. De voorinschrijving is inmiddels gestart.  

In het pand aan de Keatsebaen wil zorgorganisatie Patyna achttien huurappartementen realiseren voor senioren, die niet afhankelijk zijn van huursubsidie, zich thuis voelen in de Wommelser gemeenschap en ondersteuning voor zorg en welzijn op prijs stellen. “Het gaat om een woonconcept voor senioren, die comfortabel willen wonen in een wooncomplex waar samenleven, ontmoeten en ‘wonen met een plus’ centraal staan”, vertelt Machiel Talsma, programmamanager huisvesting bij Patyna.

De ‘plus’ betekent dat er een paar uurtjes per week een gastvrouw als helpende hand in de buurt is. “Zij kan de nieuwe bewoners bijvoorbeeld ondersteunen bij het zoeken naar activiteiten, die voor hen belangrijk zijn. Misschien vindt een deel van de toekomstige bewoners het leuk om te bridgen, dan kunnen we met elkaar kijken of we iets kunnen organiseren. Daarnaast is ze de verbinding met het dorp.” Een andere ‘plus’ is de aanwezigheid van een ‘dorpskamer’ in het gebouw. “Het doel van de dorpskamer is om samen met de bewoners van de appartementen én de inwoners van Wommels een plaats te creëren voor ontmoeting en activiteiten.”

Eind juni konden belangstellenden voor het eerst kennismaken met het project, dat onder de naam Yfke Wommels in de markt wordt gezet. Yfke Wommels wordt gerealiseerd door projectontwikkelaar Frisia Invest. Patyna neemt de verhuur van de appartementen voor haar rekening. “Als mensen een hoger inkomen hebben dan €37.000 per jaar dan kan men niet meer bij een woningcorporatie terecht voor een passend woning. Yfke Wommels biedt dan een goed alternatief.” Alle appartementen krijgen een woonkamer met keuken, een badkamer, één of twee slaapkamers en een balkon of een zogenaamd Frans balkon. De bewoners wonen zelfstandig, maar kunnen als het nodig is gebruik maken van de dienstverlening van Patyna, zoals thuiszorg, een hulp in de huishouding of de maaltijdservice. “Zo kunnen ze, ook als ze ouder worden, in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen met de zekerheid van veiligheid en comfort.”

De voorlopige planning is dat er begin 2020 gestart kan worden met de verbouw, zodat het nieuwe appartementencomplex eind volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Momenteel is Patyna aan het kijken of er genoeg belangstelling is. De eerste serieuze inschrijvingen zijn al binnen. “Er zijn nog een aantal appartementen vrij, dus geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden.” Talsma ziet veel mogelijkheden voor het woonproject in Wommels. “Er is vraag naar deze vorm van wonen.” De programmamanager huisvesting verwijst naar Balk, waar hetzelfde woonconcept is toegepast in het vroegere gemeentehuis van Gaasterlân-Sleat. In januari nemen hier de nieuwe bewoners hun intrek.

 

Wilt u meer weten over het nieuwe appartementencomplex in Wommels? Of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact op met Patyna via 0515-853853 of kijk op www.patyna.nl/yfke.