Raad van Bestuur

Patyna heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur: Johan Krul (voorzitter) en Anneke Aldenkamp (lid). Het servicebureau ondersteunt de Raad van Bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van haar besluiten.

Het servicebureau bestaat uit de afdelingen Personeel en Organisatie (P&O),  Financien en Informatisering (FIN), Facilitair, ICT, inkoop en Techniek (FIIT) en Cliënt en Kwaliteit (C&K).

Johan Krul

Anneke Aldenkamp