Klachtenregeling

Wij streven naar voortdurende verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het een keer voorkomen dat u niet tevreden bent.  Wij horen het graag van u. 

Heeft u opmerkingen, suggesties of klachten, bespreek die dan met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht. Dat kan in eerste instantie met de eerste zorgkundige of de eerste verpleegkundige, maar dat kan ook de arts of teamleider zijn. Dat is meestal de beste en snelste manier om problemen op te lossen. Ook kunt u contact opnemen met de locatiemanager of de Raad van Bestuur van Patyna.

Klachtenfunctionaris

Als u een gesprek niet zinvol of mogelijk acht, of ontevreden bent over de oplossing, die is geboden, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijk klachtenfunctionaris, die voor Patyna werkzaam is: Linda de Boon. Linda de Boon is te bereiken via:

T. 0515-853853
M. 06-51775427
E. klachtenfunctionaris@patyna.nl

U kunt ook een brief sturen:

Patyna
t.a.v. klachtenfunctionaris
Gasthuissingel 22
8701 BL Bolsward

Klachtenregeling

Bekijk de actuele versie van de klachtenregeling