Klachtenregeling

Onze medewerkers proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het een keer gebeuren dat u niet tevreden bent. Opmerkingen, suggesties of klachten zijn welkom. 

De eerste stap is om uw onvrede of ongenoegen rechtstreeks te bespreken met de persoon om wie het gaat. Is dit niet mogelijk of leidt deze stap niet tot een juiste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende en/of de locatiemanager. Vindt u dat uw klacht niet voldoende is opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen.

Vanwege de fusie is er nog geen klachtenregeling Patyna. Hier wordt aan gewerkt. Tot die tijd zijn de klachtenregelingen van oud-Tellens en oud-Plantein van kracht.

Klachtenregeling is opvraagbaar
De actuele versie van de klachtenregeling is altijd beschikbaar en opvraagbaar bij de receptie van de betreffende locatie. Cliënten worden bij hun verhuizing naar Patyna geïnformeerd over de klachtenregeling.

Voor medewerkers en vrijwilligers van Patyna is er het klachtenreglement voor medewerkers en vrijwilligers. Dat is te vinden op het intranet of op te vragen bij de receptie.