Kwaliteit en tevredenheid

Bij Patyna vinden we kwaliteit van zorg erg belangrijk. We stellen hoge eisen aan onszelf en werken voortdurend aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

HKZ-certificaat
Patyna beschikt over het HKZ-certificaat. HKZ staat voor 'Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector' en is een keurmerk voor de zorg. Dit certificaat bevestigt dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening van een goed niveau is.

Gastvrijheidszorg
Patyna mag het keurmerk 'gastvrijheidszorg met sterren' voeren. Dit is een waarderingssysteem om de gastvrijheid in zorginstellingen weer te geven. Het doel is de kwaliteit te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg.

Cliënttevredenheid
Wij willen dat onze cliënten tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, volgens landelijk geldende regels.

Fixatievrije organisatie
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zo gezond en fit mogelijk kunnen blijven. Daarom stimuleren wij dat ze waar mogelijk in beweging kunnen blijven en zichzelf kunnen redden. Met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend. Als er voor de veiligheid hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen we voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten.

Beweging en bewegingsvrijheid realiseren wij door gezamenlijke inspanning, daarvoor doen we ook een beroep op de naasten van onze cliënten. Wij gebruiken bij kwetsbare cliënten geen fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Mochten we in een zeer uitzonderlijk geval geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen we daarvoor externe deskundigen in.