Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Revalidatie bij een beroerte (CVA)

Een beroerte heeft lichamelijk en geestelijk impact op uw leven. Na uw ziekenhuisopname is het belangrijk om te revalideren en te oefenen. Bij Patyna kan dat in woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward.

Wat is een CVA?

Bij een beroerte krijgt een deel van uw hersenen geen of te weinig bloed. Hierdoor werkt een deel van uw hersencellen opeens niet meer. U krijgt dan uitvalsverschijnselen, zoals (halfzijdige) verlamming, een andere manier van lopen of moeite met spreken. Een beroerte kan ook leiden tot vermoeidheid, depressiviteit, moeilijk kunnen plannen, geheugenproblemen of verandering van karakter en gedrag.

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Een vast team van medewerkers, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Zo kunt u rekenen op de hulp van verpleegkundigen, zorgkundigen en behandelaren van het behandelteam, zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw gesteldheid. Gemiddeld is het revalideren bij een beroerte twaalf weken.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Als uw revalidatieproces succesvol verloopt, dan kunt u op een gegeven moment weer terugkeren naar huis. Ook na uw revalidatie helpt Patyna. Als het nodig is, dan kunt u uw revalidatie bij ons voortzetten in de vorm van poliklinische behandeling. U komt dan een aantal keer per week terug.

Heeft u thuiszorg nodig, dan kunt u terecht bij Thuiszorg Patyna. Is terugkeren naar huis niet meer mogelijk? Wij adviseren en ondersteunen u bij het vinden van een woonomgeving, die bij u past.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.