Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Revalidatie na amputatie

Na amputatie van (een deel van) één van uw ledematen kunt u problemen hebben bij het bewegen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wij leren u omgaan met deze nieuwe situatie.

U kunt bij ons revalideren in de Flecke (Joure), Bloemkamp (Bolsward) en de Ielânen (Sneek).

Uw revalidatie bij Patyna

U revalideert bij ons op basis van een persoonlijk revalidatieplan. In dit plan staan onder andere de met u gemaakte afspraken, uw revalidatiedoelen, hoe u uw doelen gaat halen en de verwachte datum van terugkeer naar huis. Het revalidatieplan is de leidraad voor uw revalidatie bij Patyna.

Een vast team van medewerkers, onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, ondersteunt en begeleidt uw revalidatie. Zo kunt u rekenen op de hulp van verpleegkundigen, zorgkundigen en behandelaren van het behandelteam, zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Revalideren gaat de hele dag door. Het aantal behandeluren hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast stimuleren wij u om buiten therapietijden zoveel mogelijk te oefenen en zelf te doen, zodat u uw zelfstandigheid vergroot. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw gesteldheid.

Wordt de revalidatie vergoed?

De kosten voor de revalidatie worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico.

Zorg na uw revalidatie

Als uw revalidatieproces succesvol verloopt, dan kunt u op een gegeven moment weer terugkeren naar huis. Ook na uw revalidatie helpt Patyna. Als het nodig is, dan kunt u uw revalidatie bij ons voortzetten in de vorm van poliklinische behandeling. U komt dan een aantal keer per week terug.

Heeft u thuiszorg nodig, dan kunt u terecht bij Thuiszorg Patyna. Is terugkeren naar huis niet meer mogelijk? Dan adviseren en ondersteunen wij u bij het vinden van een woonomgeving, die bij u past.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845 of zorgbemiddeling@patyna.nl.