Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Dagbesteding

U woont zelfstandig en u vindt het moeilijk om de dag door te komen. Of u mist de sociale contacten met leeftijdsgenoten. Dagbesteding kan dan een uitkomst zijn. Een huiselijke plek waar u één of meerdere dagdelen per week terecht kunt.

Bij de dagbesteding kunt u samen met andere mensen aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals gezamenlijk koffie drinken en warm eten, met elkaar een spel spelen of gewoon een praatje maken. Onze zorgmedewerkers zijn aanwezig om u te begeleiden en te verzorgen als dat nodig is. Ook voor uw partner of mantelzorger kan de dagbesteding tijdelijk een fijne verlichting zijn.

Dagbesteding aanvragen

Voor de dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dagbesteding wordt namelijk gefinancierd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Neem contact op met een locatie bij u in de buurt.

Zorgboerderij BoerenBlij

Sinds 1 januari 2019 maakt Zorgboerderij BoerenBlij uit Haskerhorne onderdeel uit van Patyna. Op BoerenBlij wordt zes dagen per week aan meer dan 50 cliënten uit de regio specialistische dagbesteding geboden. Cliënten, die getroffen zijn door een vorm van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke aandoeningen.

Kijk voor meer informatie op: www.boerenblij.nl