Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Vind uw thuiszorgteam

Vul uw volledige postcode in of klik op een plaats voor meer informatie over een thuiszorgteam bij u in de buurt:

Wilt u weten in welke regio's en plaatsen we thuiszorg bieden? Of wilt u contact met één van onze wijkverpleegkundigen? Bekijk dan het volledige overzicht.

Thuiszorg Bolsward e.o.

Agnes Beuckens
Wijkverpleegkundige
agnes.beuckens@patyna.nl
06 - 1353 1076

Thuiszorg Franeker e.o.

Fransien Mulder
Wijkverpleegkundige
fransien.mulder@patyna.nl
06 - 1399 5565

Thuiszorg IJlst e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 1341 0487

Thuiszorg Makkum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Thuiszorg Oentsjerk e.o.

Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955

Thuiszorg Sneek e.o.

Christien Merkies
Wijkverpleegkundige
christien.merkies@patyna.nl
06 - 1399 5531

Thuiszorg Weidum e.o.

Grytsje van der Steege
Wijkverpleegkundige
grytsje.vandersteege@patyna.nl
06 - 5787 2989

Thuiszorg Witmarsum e.o.

Joukje Spijksma
Wijkverpleegkundige
joukje.reitsma@patyna.nl
06 - 8360 6917

Thuiszorg Wommels e.o.

Truus Galama
Wijkverpleegkundige
truus.galama@patyna.nl
06 - 1399 5659

Thuiszorg Workum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473

Wij bieden thuiszorg aan in de volgende regio's en plaatsen:

Thuiszorg Bolsward e.o.

Agnes Beuckens
Wijkverpleegkundige
agnes.beuckens@patyna.nl
06 - 1353 1076
Plaatsen: Bolsward
Els Stuiver
Wijkverpleegkundige
els.stuiver@patyna.nl
06 - 1341 0555
Plaatsen: Blauwhuis, Bolsward, Nijland
Karen Zwaan
Wijkverpleegkundige
karen.zwaan@patyna.nl
06 - 5128 5136
Plaatsen: Bolsward, Bolsward - It Uthof, Bolsward - Trochreed

Thuiszorg Franeker e.o.

Fransien Mulder
Wijkverpleegkundige
fransien.mulder@patyna.nl
06 - 1399 5565
Plaatsen: Franeker
Atty Gietema
Wijkverpleegkundige
atty.gietema@patyna.nl
06 - 1399 5507
Plaatsen: Achlum, Franeker, Herbaijum, Tzum

Thuiszorg IJlst e.o.

Monica de Jong
Wijkverpleegkundige
monica.dejong@patyna.nl
06 - 1341 0487
Plaatsen: Gaastmeer, Heeg, Hommerts, IJlst, Oosthem

Thuiszorg Makkum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473
Plaatsen: Allingawier, Bakhuizen, Ferwoude, Hemelum, Koudum, Makkum, Workum

Thuiszorg Oentsjerk e.o.

Esther Nijdam
Wijkverpleegkundige
esther.nijdam@patyna.nl
06 - 1357 4685
Plaatsen: Gytsjerk
Annet Veenstra
Wijkverpleegkundige
annet.veenstra@patyna.nl
06 - 5173 6404
Plaatsen: Oentsjerk - Heemstra State
Jojanneke Dieterman
Wijkverpleegkundige
jojanneke.dieterman@patyna.nl
06 - 1337 5821
Plaatsen: Aldtsjerk, Mûnein, Ryptsjerk, Tytsjerk, Wyns
Sandra van Gorsel
Wijkverpleegkundige
sandra.vangorsel@patyna.nl
06 - 1337 5955
Plaatsen: Oentsjerk

Thuiszorg Sneek e.o.

Janna Beintema
Wijkverpleegkundige
janna.beintema@patyna.nl
06 - 8394 1438
Plaatsen: Sneek, Sneek - It Skûlplak
Christien Merkies
Wijkverpleegkundige
christien.merkies@patyna.nl
06 - 1399 5531
Plaatsen: Scharnegoutum, Sneek, Ysbrechtum
Astrid Jager
Wijkverpleegkundige
astrid.jager@patyna.nl
06 - 1340 3493
Plaatsen: Sneek - Frittemastate (team 1)
Anna Werkman
Wijkverpleegkundige
anna.werkman@patyna.nl
06 - 1003 6110
Plaatsen: Sneek - Frittemastate (team 2)

Thuiszorg Weidum e.o.

Grytsje van der Steege
Wijkverpleegkundige
grytsje.vandersteege@patyna.nl
06 - 5787 2989
Plaatsen: Boazum, Gauw, Hilaard, Mantgum, Sibrandaburen, Weidum, Wergea

Thuiszorg Witmarsum e.o.

Joukje Spijksma
Wijkverpleegkundige
joukje.reitsma@patyna.nl
06 - 8360 6917
Plaatsen: Arum, Kimswerd, Witmarsum, Wons

Thuiszorg Wommels e.o.

Truus Galama
Wijkverpleegkundige
truus.galama@patyna.nl
06 - 1399 5659
Plaatsen: Easterein, Itens, Kubaard, Wommels

Thuiszorg Workum e.o.

Siska Bosma
Wijkverpleegkundige
siska.bosma@patyna.nl
06 - 1350 0473
Plaatsen: Allingawier, Bakhuizen, Ferwoude, Hemelum, Koudum, Makkum, Workum