Mei elkoar!

Cliëntenraad is de stem van de bewoners

Hoe kunnen we de beste zorg bieden aan bewoners en cliënten? Dat is een belangrijke vraag, die in de ouderenzorg voortdurend wordt gesteld. Om goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk om te luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners en cliënten.

Patyna vindt het belangrijk dat de bewoners en cliënten gehoord worden.
Zij kunnen zelf het beste vertellen wat zij van de zorg- en dienstverlening vinden. Echter zijn zij niet meer altijd in staat om dit te vertellen. Daarom hebben bijna alle locaties van Patyna een cliëntenraad. Een cliëntenraad bestaat uit diverse leden. Allemaal hebben ze hart voor de ouderenzorg, bijvoorbeeld door persoonlijke betrokkenheid bij een naaste of door interesse in of affiniteit met de ouderenzorg.

Hans van den Broek is voorzitter van de cliëntenraad van de locaties Ielânen, De Waterman en de Anna Paulownastraat. Ruim 10 jaar geleden kreeg hij de vraag of hij lid wilde worden van de cliëntenraad. “Het is belangrijk dat de stem van de bewoners en cliënten gehoord wordt over algemene dingen, die in een locatie spelen. Als cliëntenraad zijn we regelmatig in de locaties om te horen wat er leeft onder de bewoners, cliënten en familieleden. We gaan in gesprek, organiseren familiebijeenkomsten en soms eten we mee. Er komt van alles voorbij, bijvoorbeeld onderwerpen als hygiëne en bejegening. Dit nemen we mee in ons overleg met de locatieleiding.”

Naast de gemeenschappelijke belangen is het volgens Hans ook belangrijk om oog te blijven houden voor het persoonlijke levensverhaal van een bewoner of cliënt. “Dit is opgenomen in het elektronisch cliëntendossier van een bewoner of cliënt. Hierin staan bijvoorbeeld de vroegere wensen en gewoontes van iemand. Ook hier besteden we als cliëntenraad aandacht aan.”

Dit beaamt ook Leo Slippens. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van twee andere locaties in Sneek: het Bonifatiushuis en het Dr. Wumkeshûs. “Ouderen wonen steeds korter in een verzorgingshuis. Ik vind het belangrijk dat het laatste deel van hun leven betekenisvol is. Als cliëntenraad kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van welzijn, zorg en wonen. Ik benoem het bewust in deze volgorde. Welzijn is zó belangrijk. Dat zit in hele kleine dingen. Het wordt ook wel persoonsgerichte zorg genoemd. En dit kun je alleen bieden als je het levensverhaal van iemand goed kent.”

Hans en Leo vinden het leuk om iets voor een ander te betekenen; dé reden waarom ze lid geworden zijn van een cliëntenraad. “De spontane gesprekjes, bewoners zien genieten. Dat zijn kleine feestjes.”

Nieuwe leden gezocht

De cliëntenraden van Patyna zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast geworden? Of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Laura van Londen, adviseur medezeggenschap cliëntenraden bij Patyna, via laura.vanlonden@patyna.nl.