Mei elkoar!

Nij Stapert op weg naar kleinschaligheid

Woonzorgcentrum Nij Stapert in Wommels heeft sinds kort twee nieuwe huiskamers, waar de bewoners, als ze dat willen, de dag door kunnen brengen. In totaal zijn er nu vier huiskamers. Met de twee nieuwe huiskamers speelt Nij Stapert in op de toekomst.

Conny Reijntjes is teamleider in Nij Stapert. Ze vertelt: “We zien dat de mensen, die bij ons komen wonen een steeds complexere zorgvraag hebben én steeds korter bij ons wonen. Om hun verblijf betekenisvol te maken en goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat de medewerkers de bewoners goed kennen. Zo weten ze precies wat de bewoners fijn vinden en nodig hebben. Daarom maken we de omslag naar kleinschalig werken.”

Alle medewerkers zijn opgedeeld in vier teams. Elk team biedt vanuit één van de huiskamers zorg aan ongeveer acht bewoners. Er zijn twee huiskamers voor bewoners met geestelijke problematiek en twee huiskamers voor bewoners met lichamelijke aandoeningen. “Vooral mensen met bijvoorbeeld dementie hebben behoefte aan rust en regelmaat. Dit kunnen we bieden in de huiskamers. In een kleine setting kunnen mensen bijvoorbeeld een kopje koffie drinken of een praatje maken.”

Er hoefde geen verbouwing plaats te vinden. Twee bestaande ruimtes zijn ingericht als huiskamer. “De medewerkers hebben samen met de bewoners een moodboard gemaakt. Er is goed gekeken naar de gebruikers van de huiskamer. Waar hebben bewoners met dementie bijvoorbeeld behoefte aan? Hier zijn onder andere de kleuren op geselecteerd. De medewerkers hebben zelf geschilderd en met een klein budget inkopen gedaan om de huiskamers in te richten. Ook familie heeft bijgedragen.”

Via familiebijeenkomsten zijn de familieleden van de bewoners geïnformeerd over de nieuwe plannen. “Ze vinden het een mooie ontwikkeling. De lijntjes worden korter en ook het feit dat de bewoners niet intern hoeven te verhuizen stemt de familie gerust. Sowieso is niemand verplicht om ergens naartoe te gaan. Bewoners mógen gebruik maken van de huiskamer, maar het hóeft niet. Ze mogen nog steeds eten in het restaurant als ze dat graag willen of naar een activiteit in de grote zaal. Wel zullen er ook meer kleine activiteiten georganiseerd worden in de huiskamers.”

Nij Stapert staat op de nominatie voor nieuwbouw. Wanneer het zover is, is nog niet bekend. Wel zal in de nieuwbouw kleinschalig wonen en werken de norm worden. “Het nieuwe werken vanuit de vier huiskamers is een eerste stap op weg naar kleinschaligheid. Zo kunnen we ons alvast voorbereiden en de ervaringen, die we nu opdoen, meenemen naar de nieuwbouw.”